ACTIVITEITEN

LEVELS CAFE

Het Levels café is een laagdrempelige activiteit van Levels. Deze
evenementen zijn ontmoetingsplaatsen waar jongeren van verschillende niveaus
muziek kunnen verkennen. Ze bieden deelnemers de kans om te experimenteren en
basismuziekvaardigheden te ontwikkelen. Zo kan je als publiek aansluiten en
muziek ervaren of als beginnend artiest de eerste stap richting het podium
zetten binnen een vriendelijke, warme omgeving. Ben je als artiest al verder
ontwikkeld? Dan kan je ook gevraagd worden om op te treden tijdens een van deze
avonden. Hierbij gaat het niet om het niveau van de artiest maar de ervaring
die de artiest erbij krijgt en van leert. De verschillende publieksmomenten
zijn daarbij gelijk een presentatiemoment voor de ontwikkeling van de artiest.

 LEVELS EVENT COACHING

Vaak willen jongeren zelf hun avond cureren en een podium bieden
aan de artiesten waarvan zij vinden dat deze gezien moeten worden. Jongeren
worden hierin ondersteund en gestimuleerd vanuit Levels. Soms is het
organiseren van een avond gebaseerd op het wegzetten van lokale artiesten in
combinatie met randactiviteiten en soms wil een jongeren diens eigen release
show vormgeven. De inhoud van een dergelijke avond ligt dus in handen 8 van de
jongeren zelf, zij zijn hier leidend in. Hierbij krijgen zij de mogelijkheid om
hun eigen community te activeren en aan te spreken. Het publieksmoment waarbij
een deelnemer diens eigen vormgegeven avond kan presenteren is hierbij erg
waardevol. Levels ondersteund door middel van het bijbrengen van
organisatorische skills en ziet toe op het proces van idee tot uitvoering.

LEVELS MUSIC CHAMPIONSHIP

 Bij het Levels Championship
is het wedstrijdelement datgene wat de jongeren bindt aan het project. Met jouw
performance de jury (het publiek) overtuigen dat je de beste bent en direct een
succes-ervaring op het podium. Waar daadwerkelijk het zwaartepunt ligt van het
project is de informele setting die gecreëerd wordt voor de jongeren om in te
leren maar wel met een grote stok achter de deur: het competitie-element. Samen
met het kernteam van Levels, werken de jongeren intensief aan leerdoelen en het
ontwikkelen van kwaliteiten. Dit wordt allemaal op het podium gepresenteerd
tijdens de verschillende avonden. De presentatie aan het publiek dient daarbij
als extra motivator en als waardevolle ervaring voor de artiest. Hierbij is er
specifiek oog voor het bijbrengen van ondernemerschap en de artistieke
ontwikkeling als artiest.

 LEVELS LOKAAL

Levels organiseert verschillende wijkactiviteiten. De invulling
hiervan is specifiek afgestemd op de behoefte van de jongeren in de wijk. De
wijkactiviteiten worden vaak georganiseerd op aanvraag van een organisatie of
instelling die in de wijk gevestigd is. Het kan zijn dat Levels een bestaand
product hiervoor inzet, een variatie ervan of een compleet nieuw product
vormgeeft. Dat is afhankelijk van de behoefte van de doelgroep en wordt altijd
op maat vormgegeven.

SCHRIJVERSKAMP

 Levels organiseert
schrijverskampen in de wijk. Deze zijn grofweg een week lang en bestaan uit het
intensief begeleiden van jongeren in het maken van muziek in verschillende
genres. Hierbij komen verschillende aspecten van het maken van muziek aan bod.
Zowel de muziek technische vaardigheden als de creatieve vaardigheden worden
hierbij behandeld. De jongeren worden gestimuleerd om actief elkaar te helpen,
kennis te delen en aan te moedigen. Juist hierdoor vinden er kruisbestuivingen
van genres plaats. Het maken van muziek en het leren van nieuwe vaardigheden
staan centraal, niet een genre specifiek format. Schrijverskampen worden
gegeven op twee verschillende niveaus: het instapniveau waarbij de deelnemers
de beginnende kneepjes van het vak leren en een gevorderd niveau waarbij het
niet meer gaat om het verkennen maar om het inhoudelijk verdiepen van de skills
van de artiest.

LEVELS FESTIVAL

 Het Levels Festival is een
viering van talent en een showcase van opkomende artiesten. Het is een dag vol
optredens, waarbij het gaat om de deelnemers van de Levels Championship als
grote headliners, de overige communities van Levels die zichzelf presenteren en
waarbij het festivalpubliek kan genieten van een gevarieerde programmering van
talentvolle artiesten uit de Levels-gemeenschap. Het is echt een community
festival wat inhoudt dat er geen grote namen worden geboekt om extra publiek te
trekken. Deze dag is een viering van de stappen die zijn gemaakt tijdens het
talentontwikkelingstraject wat de jongeren doorlopen wanneer ze meedoen aan
verschillende Levels activiteiten.

LEVELS COLLEGE

 Het Levels college is een
product van Levels waarbij workshops en/of lessen op maat gegeven worden.
Jongeren op school kunnen zo bijvoorbeeld een voorproefje krijgen van wat
Levels te bieden heeft in de vrije tijd. Op zowel het basis-, voortgezet als
hoger onderwijs geeft Levels workshops op het gebied van urban music. De
docenten van het Levels college zijn vaak jongeren die zelf ooit via één van de
Levels producten, de community zijn ingestroomd. Op aanvraag van externe
partijen kan Levels verschillende workshops en masterclasses vormgeven. Dit
doet Levels voor bedrijven, scholen, zorginstellingen en overige
belanghebbenden. De focus hierbij is altijd om de groep kennis te laten maken
met de mogelijkheden binnen de urban music, of het nu om een groep mannen in
pak gaat die willen leren over talentontwikkeling of een groep jongeren die in
een jeugdzorgtraject zitten om te prikkelen, via creatieve uitingen hun verhaal
te delen. Ook hier werkt Levels op maat: de behoefte en wens van de doelgroep
is leidend. 

Partners

Copyright 2024 © Stichting Levels